Behandlingscenter Tjele Søgården er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Børn og unge i misbrugsfamilier

 

Børn og unge i misbrugsfamilier får hjælp gennem Behandlingscenter Tjeles familieprogram

 

For børn og unge i misbrugsfamilier er det vigtigste, at den voksne kommer ud af sit misbrug og får det godt igen, men de har også selv brug for hjælp til at komme videre og forebygge problemer nu og senere i livet.

 

I Tjelehuset ved vi, at det er meget vigtigt, at der kommer fokus på at give børn og unge i misbrugsfamilier et sted, hvor de kan få hjælp, møde ligestillede og få mulighed for at bearbejde de oplevelser, de har i hverdagen.

 

Vi etablerer børne-og teenagegrupper, når der er deltagere nok til en gruppe. Ring til familierådgiveren og hør, hvilke muligheder der er børnene og de unge i jeres familie, direkte telefonnummer er 21 32 29 19.

 

Børn og unge i misbrugsfamilier - De tavse vidner

Børn og teenagere er ofte tavse vidner, som ikke synes at være påvirket af situationen. De elsker deres forældre, uanset hvordan hjemmet fungerer. Men det viser sig, at allerede fra fireårsalderen ved børn, at der er noget galt i familien.

 

De fleste børn og unge ønsker at have så normal en hverdag som muligt og få hjemmet til at fungere. Derfor har de, hvis der sker ændringer i familielivet, tilbøjelighed til at påtage sig ansvar, som de ikke burde i så ung en alder - bare for at vedholde så meget normalitet i hverdagen som muligt.

 

Ændringerne i barnets opførelse viser sig ofte andre steder end i hjemmet, og derfor kan det være svært for forældrene at opfange ændringen. Dette kan dog også skyldes, at man som forældre ikke har den store lyst til at erkende, at problemerne har påvirket barnet.

 

Børn og unge i misbrugsfamilier har stor risiko for at gentage forældres mønster

Børn, der vokser op i familier med misbrugsproblemer, har en større risiko for at udvikle psykiske, fysiske og sociale vanskeligheder.

 

Desuden viser undersøgelser, at børn fra familier med misbrug har langt større risiko for selv at udvikle et misbrugsproblem eller finde sammen med en person med misbrugsproblemer. Det kan være svært som forældre at erkende, at problemerne har "smittet af" på børnene. Det kan let give anledning til skyldfølelse og benægtelse. Derfor gavner det hele familien at give børnene støtte og hjælp samtidig med, at man selv får det.

 

Børn og unge kan i misbrugsfamilier også hjælpes til et bedre liv

Tidligere var holdningen: Vi hjælper børnene bedst ved at hjælpe de voksne. Det er da også meget rigtigt, ingen kan ersatte sunde, glade forældre. Problemet er bare, at det tager tid at hjælpe de voksne med at ændre livsstil og få overskud - og børnene kan ikke vente.

 

Børn og unge i misbrugsfamilier kan hjælpes ved, at de bl.a. får en forståelse for misbruget, og hvordan det har påvirket familien. Det giver dem mulighed for at ændre deres egen rolle og adfærd i familien.

 

Barnet bliver ofte mødt med brudte løfter og savn, og derfor er det også vigtigt, at børnene får opbygget deres tillid til andre mennesker, får styrket deres selvværd og lært at sætte grænser.

 

Der er hjælp at hente til børnene og de unge også i jeres familie. Ring til Winnie Richter, afdelingsleder i familieafdelingen på telefon 21 32 29 19.